חיפוש

מידע נוסף

כל המחירים כוללים מע"מ ועבור תשלום במזומן

תנאי שימוש

תנאי שימושקרא בעיון תנאי שימוש אלה באתר האינטרנט לפני שימוש באתר אינטרנט זה ("אתר האינטרנט"). תנאי שימוש באתר זה ("תנאי השימוש") קובעים את הגישה שלך לאתר האינטרנט ואת השימוש בו. אתר אינטרנט זה זמין לשימושך רק בתנאי שתסכים לתנאי השימוש שמפורטים להלן. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, אל תיגש לאתר האינטרנט. על-ידי גישה או שימוש באתר האינטרנט, אתה והישות אותה אתה מורשה לייצג ("אתה" או "שלך") מציינים שההסכמה שלך מחויבת לתנאי שימוש אלה.היקף תנאי השימוש

 
תנאי שימוש אלה חלים על שימושך באתר האינטרנט ובכל היישומים, התוכנות והשירותים (להלן ביחד "השירותים") הזמינים באתר האינטרנט, למעט כאשר שירותים אלה הם נושא להסכם נפרד. תנאים או הסכמים ספציפיים עשויים לחול על השימוש בשירותים מסוימים ובפריטים אחרים העומדים לרשותך באתר האינטרנט ("הסכם/י שירות"). הסכמי שירות אלה ילוו את השירותים הרלוונטיים או יהיו רשומים בצירוף אליהם או באמצעות קישור המצורף אליהם.שינויים


''PC1 מחשבים'' רשאית לשנות ולעדכן תנאי שימוש אלה בכל עת. שימושך המתמשך באתר האינטרנט אחרי כל שינוי בתנאי שימוש אלה ייחשב כהסכמה לשינויים אלה. כל היבט של אתר האינטרנט ניתן לשינוי, תוספת, מחיקה או עדכון ללא הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ''PC1 מחשבים''''PC1 מחשבים'' רשאית גם לשנות או לקבוע בכל עת תשלום עבור מוצרים ושירותים המסופקים באמצעות אתר האינטרנט, על פי שיקול דעתה הבלעדי. ''PC1 מחשבים'' רשאית לקבוע או לשנות, בכל עת, הגבלות ונהלים כלליים בנוגע למוצרים ושירותים אחרים של ''PC1 מחשבים'', על פי שיקול דעתה הבלעדי.


מדיניות הפרטיות של 
''PC1 מחשבים''.


מדיניות הפרטיות של
''PC1 מחשבים'' חלה על השימוש במידע שנאסף ממך או שאתה סיפקת באתר האינטרנט.  בהתייחס לכל אדם אשר את המידע האישי שלו סיפקת ל- ''PC1 מחשבים'', אתה מתחייב כלפי ''PC1 מחשבים'' כי השגת את כל ההסכמות הנדרשות לעיבודו של מידע אישי.
 הגבלות על השימוש באתר האינטרנט.


בנוסף להגבלות אחרות המפורטות בתנאי שימוש אלה, אתה מסכים כי:


(א) לא תסווה את מקורו של המידע המועבר דרך אתר האינטרנט.
(ב) לא תשים מידע כוזב או מטעה באתר האינטרנט.
(ג) לא תשתמש ולא תבקר בכל שירות, מידע, יישום או תוכנה הזמינים דרך אתר האינטרנט באופן שלא הורשה במפורש על-ידי ''PC1 מחשבים''.

 קטגוריות
מוצרים הנצפים ביותר
רשימת יצרנים
HP
dash
LG
dash
logitech
dash
microlab
dash
microsoft
dash
samsung
dash
sony
dash